Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

[Mặt Nạ Hàng Long]

24-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở NPC NÂNG CẤP tại Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Mặt Nạ

Tiền Xu

Mảnh ghép mặt nạ

Tỷ Lệ % Thành Công

1

Trùng Sinh 3

 
2 15 2000 100
3 20 3000 100
4 25 4000 90
5 30 5000 90
6 35 6000 90
7 40 7000 80
8 45 8000 80
9 50 9000 80
10 55 10000 70
11 60 11000 70
12 65 12000 70
13 70 13000 60
14 75 14000 60
15 80 15000 60
16 85 16000 50
17 90 17000 50
18 95 18000 50
19 100 19000 40
20 105 20000 40
21 110 21000 40
22 115 22000 30
23 120 23000 30
24 125 24000 30
25 130 25000 20
26 135 26000 20
27 140 27000 20
28 145 28000 20
29 150 29000 20
30 155 30000 20

 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Mặt Nạ Chọn 1 trong 3 : Nâng Cấp Bình Thường, Dùng Bùa Bảo Toàn, Dùng Bùa May Mắn
  • Nâng cấp Mặt Nạ Bùa Bảo Toàn Thất Bại không Hạ Cấp
  • Nâng cấp Mặt Nạ Bùa May Mắn  Tăng 10% Thành Công
  • Nâng cấp Mặt Nạ Thất Bại sẽ bị giảm 1 cấp
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp