Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Bạn Đồng Hành

30-09-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

Tính năng Đồng Hành - một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ Huynh Đệ thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Kiếm Thế.

DANH HIỆU ĐỒNG HÀNH [VÔ SONG]

I. NPC liên quan

II. Hình Ảnh Đồng Hành

 

Hình Ảnh Đồng Hành

Huyền Vũ

Chu Tước

Thanh Long

Tiểu Tiên

Tử Thanh Thư

Kim Đồng

Ngọc Nữ

Nhẫn Giả Cổ Mộ

Sư Muội Quyến Rũ

Sư Muội Xinh Đẹp

Thạch Thanh Lộ

Mã Tiểu Cư

Thiên Thần

III. Vật phẩm liên quan và Công thức nâng cấp

1. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Thông tin chi tiết

Bạn Đồng Hành

Thu thập: Nhận ở Lần đầu nạp thẻ Hoặc mua ở Kỳ Trân Các

Tác Dụng: Nhấp chuột phải sử dụng nhận Bạn Đồng Hành

Túi Tinh Thạch Đồng Hành

Thu thập: Nhập được khi tham gia Hoạt động trong Game

Tác Dụng: Nhấp chuột phải nhận được 500 Tinh thạch đồng hành

Tinh Thạch Đồng Hành

Thu thập:Nhập được khi tham gia Hoạt động trong Game

Tác Dụng: Nâng cấp Bạn Đồng Hành

2. Công thức nâng cấp

Cấp Đồng Hành

Tinh Thạch Đồng Hành

Đồng Thường (vạn)

Tỷ lệ Thành công %

1 Sử dụng bạn đồng hành cấp 1
2 1000 50 100
3 2000 50 80
4 3000 100 70
5 5000 100 50
6 10000 200 30
7 10000 200 20
8 15000 500 15
9 30000 500 10
10 40000 1000 5

3. Nâng cấp kỹ năng đồng hành

Cấp Đồng Hành

Tinh Thạch Đồng Hành

Đồng Thường (vạn)

Tỷ lệ Thành công %

1 Kích hoạt khi gọi đồng hành
2 500 30 100
3 1000 40 80
4 2000 50 70
5 3000 50 50
6 4000 50 30
7 5000 100 20
8 6000 100 15
9 10000 200 10
10 20000 200 5

 

Kỹ Năng

Thông tin chi tiết

Kinh Hồng Nhất Kích

Tác Dụng:

- Tăng chí mạng 

- Tấn công khi đánh chí mạng

Phá Không Trảm Ảnh

Tác Dụng:

- Thời gian gây [ngũ hành]

- Phát huy lực tấn công cơ bản

- Phát huy lực tấn công kỹ năng

Ích Thọ Âm Dương

Tác Dụng

- Trừ thời gian [ngũ hành]

- Sinh lực tối đa

- Tỷ lệ sinh lực tối đa

- Tỷ lệ nội lực tối đa

Hư Không Thiểm Ảnh

Tác Dụng:

- Né tránh

- Chịu sát thương chí mạng

Từ Bi Tế Vũ

Tác Dụng:

- Mỗi nữa giây hồi phục sinh lực

- Mỗi nữa giây hồi phục nội lực

Cam Vũ Lâm Hoa

Tác Dụng:

- Hiệu suất hồi phục sinh lực

- Hiệu suất hồi phục nội lực

Vô Niệm Kinh

Tác Dụng:

- Tỷ lệ đánh trúng

- Bỏ qua né tránh

 

4. Nâng cấp kỹ năng đồng hành Ở NPC nâng cấp

- 4 Trang bị Đồng Hành cùng cấp có thể ghép thành 1 Trang Bị Đồng Hành cấp cao hơn.

- Chỉ số Trang bị pet ra ngẫu nhiên

Bộ Trang Bị Đồng Hành Cấp 4

Bộ Trang Bị Đồng Hành Cấp 5

Bộ Trang Bị Đồng Hành Cấp 6

Bộ Trang Bị Đồng Hành Cấp 7

 

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại đồng hành hoặc Skill đồng hành  sẽ bị hạ 1 cấp
  • Kỹ năng hỗ trợ vẫn giữ nguyên. Kỹ năng đồng hành sẽ bị mất nếu giải tán đồng hành.
  • Nâng cấp hoặc mở rương trang bị Đồng Hành chỉ số của trang bị đồng hành  ra ngẫu nhiên chỉ số

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp