Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Chiến Trường Tống Kim

05-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tính năng Chiến Trường Tống Kim vốn là một trong những tính năng đặc sắc nhất của Kiếm Thế xuyên suốt các phiên bản vừa qua. Với thay đổi của Kiếm Thế, chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm thú vị trên bước đường bôn tẩu.
DANH HIỆU TOP 1 CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM
 
I. Thời gian chiến trường

Loại Chiến Trường

Thời Gian

Tống Kim Bảo Vệ Tướng
Tống Kim Long Trụ

11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 

19h00 - 21h00 - 23h00 - 01h00

II. Phần thưởng
1. Phần thưởng tích lũy trận

Mức tích lũy trận

Phần thưởng

3000

1 vạn đồng thường

2 vạn đồng khóa

1 Tiền Xu ( Khóa )
10 Tỷ Exp
1000 [Mảnh Ghép] Ấn
1000 Điểm chân khí
1000 [Mảnh Ghép]Ngựa

5000

tăng 1% may mắn Nâng cấp ( sử dụng 1 lần ) 1% may mắn đập đồ không cộng dồn

2  vạn đồng thường

5 vạn đồng khóa

2 Tiền Xu ( Khóa )
30 tỷ exp
2000 [Mảnh Ghép] Ấn
2000 Điểm chân khí
2000 [Mảnh Ghép]Ngựa

10000

10 vạn đồng thường

5 vạn đồng khóa

5 Tiền Xu ( Khóa )
50 tỷ exp
4000 [Mảnh Ghép] Ấn
4000 Điểm chân khí
4000 [Mảnh Ghép]Ngựa

2. Phần thưởng khi kết thúc Tống Kim

 

Top

Phần thưởng

1

10 vạn đồng thường

20 vạn đồng khóa
100 tỷ exp
2500 Mảnh Ghép Mặt Nạ ( khóa)

2

5 vạn đồng thường

10 vạn đồng khóa
50 tỷ exp
1000 Mảnh Ghép Mặt Nạ ( khóa)

3

2 vạn đồng thường

5 vạn đồng khóa
20 tỷ exp
500 Mảnh Ghép Mặt Nạ (khóa)

3. Đổi Điểm Tích lũy Tống Kim

 • Tiến hành đổi tại Vô Hạn Truyền Tống Phù [Đổi tích lũy]
 • Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn sau mỗi trận

Điểm tích lũy

Vật phẩm đổi

5000 20 Tỷ kinh nghiệm
10000 1 Hạt giống cây trồng
2000 Đổi 2000 Tinh Thạch Đồng Hành
10000 Bản Đồ Vạn Hoa Cốc
2000 Đổi 1000 Mảnh Huy Chương
2000 Đổi 1000 Mảnh Chân Nguyên Tu Luyện
2000 Đổi 2000 Mảnh Ngoại Trang
 
4. Phần thưởng ôm điêu tượng
 • Khi phe chiếm được trụ những người cùng phe khi đứng gần bảo vệ trụ sẽ nhận được phần thưởng

Phần thưởng mỗi 15 Giây

500 triệu Kinh nghiệm
200 Đồng Khóa
40 Điểm Tích Lũy Tống Kim

 

Ngoài ra ngẫu nhiên nhận được

10 Mảnh ghép Ấn
10 Mảnh Ghép ngựa
10 Mảnh Ghép mặt nạ
Rương Trấn Hồn Thạch
Chiến Thần

 

5. Phần thưởng tiêu diệt Đại Tướng và Nguyên Soái

Phần thưởng tiêu diệt

Tiền Xu
Linh Tê Ngọc

 

 
III. Cách thức tham gia
1. Báo danh chiến trường
 • Thời gian bao danh trước 10 phút trước khi khai chiến
 • Mỗi trận kéo dài 50 phút.
 • Sử dụng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh

 
2. Chiếm long trụ
 • Map tống kim long trụ thì long trụ sẽ xuất hiện tại 225/184 
 • Tiến hành đánh chiếm long trụ và bảo vệ sẽ nhận thưởng
Đánh Chiếm trụ
 
 
3. Tướng tống kim
 • Đến thời gian Phó Tường - Đại Tướng tống kim sẽ xuất hiện
 • Tiêu diệt sẽ nhận được Tiền xu, Linh Tê Ngọc

4. Nhận thưởng tống kim

 • Khi trận đấu kết thúc có thể nhận thưởng tại Hiệu Úy Mộ Binh


Lưu Ý:

 • Chú ý thời gian để tham gia tống kim đúng giờ.

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp