Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Hệ thống trang bị

19-07-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Mua [Danh Vọng Trang Bị] tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính.

 

 

II.Hình ảnh trang bị

  • Dùng Danh Vọng Trang Bị bị để mua  Trang Bị.
  • Danh Vọng Trang Bị  bị thu thập được thông qua: Mua ở Kỳ Trân Các, mua nhanh tại NPC Cửa Hàng ở Thành Chính và các hoạt động Ingame.

 

  • Xem Danh Vọng ở F1 - Danh Vọng- Danh Vọng Trang Bị

Set đồ

Tên Trang Bị

Mức Danh Vọng

Set 1 Càn Khôn 500
Set 2

Hỗn Thiên

2000
Set 3

Liệt Hỏa

4000
Set 4

Cửu Âm

10000
Set 5 Kim Cang 20000
Set 6 Truyền Thuyết 30000

 

 

Loại Trang Bị Hình Ảnh

Càn Khôn

Cần cấp danh vọng: Càn Khôn

Giá bán: 1v KNB

Hỗn Thiên

Cần cấp danh vọng: Hỗn Thiên

Giá bán: 5v KNB

Liệt Hỏa

Cần cấp danh vọng:Liệt Hỏa

Giá bán: 10v KNB

Cửu Âm

Cần cấp danh vọng: Cửu Âm

Giá bán: 50v KNB

Kim Cang

Cần cấp danh vọng: Kim Cang

Giá bán: 100v KNB

Truyền Thuyết

Cần cấp danh vọng:Truyền Thuyết

Giá bán: 200v KNB

 

 

 

Lưu Ý: 

  • Mở  nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp