Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Hỗ Trợ Tân Thủ

14-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tân Thủ tiến hành nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ ở Thành Chính.

 

II. Quà Tặng Tân Thủ

Hỗ Trợ Tân Thủ

Set Hoàng Kim + 16

Tu luyện châu
200v đồng khóa
1 ức bạc khóa
3 túi phi phượng
1 Ngọc trúc mai hoa
Thái Nhất Ấn cấp 1
Ngựa Ức Vân
Kích hoạt 5 Rương Thủ Khố

 

Lưu ý:

  • Quà tân thủ 1 nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

 

 

 

 

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp