Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Hoạt Động Quả Hoàng Kim

08-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Quả Hoàng Kim sẽ xuất hiện tại Hán Thủy Cổ Độ.. Hái quả sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.


I.Chi tiết hoạt động và Phần Thưởng

  • Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Quả Hoàng Kim sẽ xuất hiện tại Hán Thủy Cổ Độ.
  • Có thể di chuyển nhanh bằng NPC HOẠT ĐỘNG.
  • Hái quả sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.

NPC

Phần Thưởng Thu Thập
Ngẫu nhiên nhận được


Quả Hoàng Kim - Nhấp vào để thu thập

1 Tiền xu

3v Đồng Khóa
5 Mảnh ghép vũ khí
5 Thần Sa vô hạ dẫn
5 Rương Danh Vọng

 

Lưu ý:

  • Hái quả có khả năng thất bại.
  • Vào Lúc 09h55 và 17h55 kênh hệ thống sẽ thông báo. Nhanh chân đến nơi hái quả để nhận thưởng.

 

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp