Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Kinh Mạch

22-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi kiếm thế 1 cùng hệ thống Kinh Mạch xuất hiện...

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp nhấn F1 -  Chọn Kinh Mạch - Chọn Nâng Cấp

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Sử dụng nhận được 100 điểm chân khí. Và Thu thập từ  hoạt động trong game

Kinh mạch

Tiền xu

Chân khí (điểm)

Tỷ lệ thành công %

Cấp 1

Xung mạch cần sử dụng Code Facebook

Cấp 2 10 1000 100
Cấp 3 10 2000 80
Cấp 4 10 5000 70
Cấp 5 10 10000 50
Cấp 6 20 15000 30
Cấp 7 20 20000 20
Cấp 8 20 30000 15
Cấp 9 20 40000 10
Cấp 10 50 50000 5

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp Kinh mạch Chọn 1 trong 3 : Nâng Cấp Bình Thường, Dùng Bùa Bảo Toàn, Dùng Bùa May Mắn
  • Nâng cấp Kinh mạch  Bùa Bảo Toàn Thất Bại không Hạ Cấp
  • Nâng cấp Kinh mạch  Bùa May Mắn  Tăng 10% Thành Công
  • Nâng cấp Kinh mạch  Thất Bại sẽ bị giảm 1 cấp
  • 900000 chân khí là cao nhất nếu hơn sẽ quay về 0 
  • Nếu dùng Bùa May Mắn tăng % thành công 

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp