Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Liên Thông máy chủ LỤC VÂN và PHONG VÂN

22-09-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LỤC VÂN PHONG VÂN vào 13H00 ngày 23/09/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LỤC VÂN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ LỤC VÂN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 60000
Rương Danh Vọng 10000
Mảnh Luân Hồi Ấn 200000
TinhThạch Đồng Hành 200000
Mảnh Ngoại Trang 200000
Mảnh Chân Nguyên 200000
[Đại] Chân Khí 10000
Rương Trấn Hồn Thạch 10000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 3000
Mảnh Ghép Vũ Khí 3000
Linh Tê 800
Hộp Quà Cấp 2 50000

- Nhân vật thuộc máy chủ LỤC VÂN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LỤC VÂN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp