Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Liên Thông máy chủ MỘNG VÂN và LỤC VÂN

28-07-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ MỘNG VÂN LỤC VÂN vào 13H00 ngày 29/07/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ MỘNG VÂN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ MỘNG VÂN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 16000
Rương Danh Vọng 2000
Mảnh Luân Hồi Ấn 40000
TinhThạch Đồng Hành 40000
Mảnh Ngoại Trang 40000
Mảnh Chân Nguyên 40000
[Đại] Chân Khí 2000
Rương Trấn Hồn Thạch 2000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 800
Mảnh Ghép Vũ Khí 800
Linh Tê 160
Hộp Quà Cấp 2 20000

- Nhân vật thuộc máy chủ MỘNG VÂN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ MỘNG VÂN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp