Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Liên Thông máy chủ SONG VÂN và CHIẾN VÂN

02-06-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ SONG VÂN CHIẾN VÂN vào 13H00 ngày 03/06/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ SONG VÂN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ SONG VÂN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 25000
Rương Danh Vọng 3000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Tinh Thạch Đồng Hành 50000
Mảnh Ngoại Trang 50000
Mảnh Chân Nguyên 50000
[Đại] Chân Khí 3000
Rương Trấn Hồn Thạch 3000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 1000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1000
Linh Tê 250

- Nhân vật thuộc máy chủ SONG VÂN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ SONG VÂN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp