Phong Vân Kiếm - PhongVanKiem.com

Kiếm Thế mới ra hay nhất hiện nay

Trùng Sinh Nhân Vật

30-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC HỖ TRỢ

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

-Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu
(Vạn Đồng)
Phần Thưởng
1 150 20   50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
2 155 40   50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
3 160 60 Mặt nạ Hàng Long 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
4 165 80 1 Ngoại Trang Nón cấp 1 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
5 170 100 1 Ngoại Trang Áo cấp 1 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
6 175 120 20000 Mảnh Ngoại Trang 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
7 180 140 20000 Tinh Thạch Đồng Hành 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
8 185 160 20000 Mảnh ghép ấn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
9 190 180 5000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
10 195 200 20000 Mảnh Huy Chương 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
11 200 220 5 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
12 200 240 50 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
13 200 260 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
14 200 280 20000 Mảnh Ngoại Trang 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
15 200 300 20000 Tinh Thạch Đồng Hành 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
16 220 320 20000 Mảnh ghép ấn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
17 220 340 5000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
18 220 360 20000 Mảnh Huy Chương 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
19 220 380 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
20 220 400 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
21 220 420 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
22 220 440 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
23 220 460 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
24 220 480 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
25 220 500 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
26 250 520 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
27 250 540 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
28 250 560 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
29 250 580 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
30 250 600 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
31 250 620 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
32 250 640 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
33 250 660 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
34 250 680 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
35 250 700 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
36 250 720 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
37 250 740 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
38 250 760 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
39 250 780 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
40 250 800 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
41 250 820 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
42 250 840 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
43 250 860 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
44 250 880 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
45 250 900 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
46 250 920 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
47 250 940 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
48 250 960 10000 Chiến Thần 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
49 250 980 10 Bùa May Mắn 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa
50 250 1000 100 Linh Tê Ngọc 50 điểm tiềm năng 200v đồng khóa

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 135.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nối cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.

__________________________________
Trân trọng
Phong Vân Kiếm
phongvankiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp